[1]
K. Cinková a Ľ. Švorc, „Elektrochemické stanovenie amlodipínu vo farmaceutických prípravkoch a v moči využitím bórom dopovanej diamantovej elektródy", Chem. Listy, roč. 109, č. 6, s. 463–469, čer. 2015.