[1]
K. Kriegerová, S. Procházková, J. Tuček, a R. Halko, „Priame dávkovanie tuhých vzoriek v atómovej absorpčnej spektrometrii s elektrotermickou atomizáciou", Chem. Listy, roč. 114, č. 10, s. 644–650, říj. 2020.