[1]
S. Czigle, M. Barkociová, T. Sovány, G. Regdon Jr., E. Háznagy-Radnai, a J. Tóth, „Analýza prvkov v plodoch rodu Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia (Cactaceae) pomocou energo-disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy [Elemental Analysis of Epiphyllum, Hylocereus and Opuntia (Cactaceae) Fruits by Energy-Dispersive μ-XRF]", Chem. Listy, roč. 114, č. 10, s. 680–685, říj. 2020.