[1]
P. Dvořáková Ruskayová, A. Tocháčková, a M. Šilhan, „Současný stav a využití vodíkových technologií", Chem. Listy, roč. 115, č. 1, s. 32–37, led. 2021.