[1]
P. Kotlík, „Možnosti konzervace a preventivní ochrany sbírkových předmětů obsahující pyrity", Chem. Listy, roč. 109, č. 4, s. 247–253, dub. 2015.