[1]
K. Nesměrák a R. Chalupa, „„Macte animo chymice!“, jásej z celé duše, chemiku! – život a dílo profesora Johanna Jakoba Geelhausena (1692–1738), příspěvek k chemické historii Univerzity Karlovy", Chem. Listy, roč. 115, č. 4, s. 195–204, dub. 2021.