[1]
P. Šálek, „Heterogenní radikálové polymerizace pro přípravu polymerních částic – 2. část", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 415–421, srp. 2021.