[1]
P. Bainova, E. Miliutina, V. Burtsev, Z. Kolská, V. Švorčík, a O. Lyutakov, „Optický senzor funkcionalizovaný periodickou 3D sítí pro detekci plynů v kapalině", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 447–451, srp. 2021.