[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 452, srp. 2021.