[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 454, srp. 2021.