[1]
„Obsah čísla a tiráž", Chem. Listy, roč. 115, č. 8, s. 455–456, srp. 2021.