[1]
T. Huličková a L. Karamonová, „Cirkulující nádorové buňky – slibný multifunkční biomarker [Circulating Tumor Cells – A Promising Multifunctional Biomarker]", Chem. Listy, roč. 115, č. 11, s. 583–587, lis. 2021.