[1]
E. Salanci, F. Andriamainty, D. Adamove, a R. Mikláš, „Štúdium vplyvu chloridov a bromidov na kritickú micelovú koncentráciu a parciálny mólový objem kvartérnej amóniovej soli", Chem. Listy, roč. 116, č. 1, s. 42–47, led. 2022.