[1]
„Inzerát", Chem. Listy, roč. 116, č. 1, s. 56, led. 2022.