[1]
H. Kittel, „Zkušenosti z projektového přístupu ve výuce technologických předmětů na VŠCHT Praha – výuka pro praxi", Chem. Listy, roč. 116, č. 1, s. 67–70, led. 2022.