[1]
J. Rejková, J. Macák, a L. Nachmilner, „Úložný obalový soubor pro vyhořelé jaderné palivo", Chem. Listy, roč. 116, č. 2, s. 110–114, úno. 2022.