[1]
P. Kotlík, „Možnosti použití micelárních koloidů a mikroemulzí při restaurování památek", Chem. Listy, roč. 108, č. 12, s. 1113–1118, pro. 2014.