[1]
R. Norková, J. Jaklová Dytrtová, a V. Kašička, „Ionizační techniky a rozhraní pro spojení kapilárních elektromigračních metod s hmotnostně spektrometrickou detekcí", Chem. Listy, roč. 107, č. 12, s. 949–955, pro. 2013.