[1]
Š. Čorňák, A. Jarošová, a L. Puškárová, „Výskyt esterů kyseliny ftalové v potazích na volant vozidel", Chem. Listy, roč. 107, č. 12, s. 960–962, pro. 2013.