[1]
J. Urminská, D. Urminská, a P. Ondrišík, „Frakcionácia kadmia a olova z reálneho sedimentačného prostredia sedemkrokovou selektívnou sekvenčnou extrakciou", Chem. Listy, roč. 107, č. 12, s. 963–968, pro. 2013.