[1]
M. Stupák a M. Antalík, „Štúdium molten globulárneho stavu cytochrómu c pomocou viskozimetrie", Chem. Listy, roč. 107, č. 12, s. 969–972, pro. 2013.