[1]
M. Badida, M. Gombár, J. Kmec, L. Sobotová, A. Vagaská, a P. Michal, „Štúdium vplyvu chemického zloženia elektrolytu na mikrotvrdosť vrstvy vytvorenej anodickou oxidáciou hliníka", Chem. Listy, roč. 107, č. 12, s. 973–977, pro. 2013.