[1]
O. Policianová, M. Urbanová, L. Kobera, a J. Brus, „Charakterizácia tuhých disperzií liečiv v polymérnych matriciach pomocou ssNMR spektroskopie", Chem. Listy, roč. 107, č. 10, s. 761–768, říj. 2013.