[1]
H. Cahová, „I prokaryota si chrání svoji RNA – nové typy 5’-RNA čepiček", Chem. Listy, roč. 111, č. 7, s. 414–423, čvc. 2017.