[1]
J. Leitner a M. Kamrádek, „Termodynamický popis nanosystémů", Chem. Listy, roč. 107, č. 8, s. 606–613, srp. 2013.