[1]
P. Handlos, „Radiouhlíkové datování kosterních pozůstatků v běžné soudně lékařské praxi", Chem. Listy, roč. 111, č. 7, s. 445–448, čvc. 2017.