[1]
P. Kuráň, J. Čmelík, V. Pilařová, M. Krejčová, a P. Janoš, „Úprava vzorku pro stanovení aniontů v důlní vodě s vysokým obsahem železa", Chem. Listy, roč. 107, č. 5, s. 381–385, kvě. 2013.