[1]
J. Černecký a E. Pivarčiová, „Vizualizácia a analýza difúznych procesov na fázovom rozhraní minerál – voda", Chem. Listy, roč. 107, č. 4, s. 298–303, dub. 2013.