[1]
M. Mucha, J. Pavlovský, L. Herecová, D. Míček, a H. Věžníková, „Možnosti přípravy materiálů na bázi jíl-huminová látka", Chem. Listy, roč. 106, č. 12, s. 1140–1142, pro. 2012.