[1]
J. Barek, „Úvodník - Tento způsob léta zdá se mi býti poněkud šťastný", Chem. Listy, roč. 106, č. 8, zář. 2012.