• Vol 110 No 1 (2016)

  Přibarvování ovocných výrobků

  Generování singletového kyslíku

  Toxicita nanočástic železa

  Elektrochemie a hmotnostní spektrometrie

  Bulletin

   

   

  Ročník 110

  CHLSAC 110 (1) 001-104 (2016)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 12 (2015)

  Jodované kontrastní látky ve vodě

  Disoluce léčiv

  Anabolické androgenní steroidy

  Stanovení kyseliny nikotinové

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (12) 897-966 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 11 (2015)

  Genové inženýrství ve fermentačním procesu

  Skládky a biooxidační filtry

  Boldinové alkaloidy

  Deponované uhlíkové nanovrstvy

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (11) 829-896 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 10 (2015)

  Chemické zbraně v Sýrii

  Deuterované sloučeniny jako léčiva

  Strigolaktony v rostlinách

  S-Nitrosylace proteinů

  Bulletin

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (10) 737-828 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 9 (2015)

  Syntetické modely metaloenzymů

  Pšeničné arabinoxylany

  Bioaplikace magnetoferitinu

  Retardanty hoření

  Mikroskop s vyhřívaným stolkem

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (9) 657-736 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 8 (2015)

  Syntetické využití dialkyl-karbonátů

  Lipidy v eukaryotických buňkách

  Nové metody stanovení fluoridů

  Rostliny vs. houbové patogeny

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (8) 593-656 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 7 (2015)

  Přírodní látky kyselé chuti

  Asymetrická hydrogenace iminů

  Aplikace pyrolýzního bio-oleje

  Proteasami aktivované receptory

  Historie Ústavu fyzikální chemie AV ČR

  Bulletin

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (7) 481-592 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 6 (2015)

  Plazmatická syntéza nukleobází

  Patentová historie Viagry

  Úprava motorové nafty

  Rostlinné saponiny

  Toxicita nanočástic

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (6) 405-480 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 5 (2015)

  Toxikologie léčiv v nanoformě

  Pulzní uvolňování léčiv

  Oxyanionty halogenů v pitné vodě

  Chemiluminiscenční senzor

  Degradace kloubních náhrad

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (5) 345-404 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 4 (2015)

  Ochrana památek obsahujících pyrity

  Stanovení hydrofobních polutantů

  Extrakce a zelená chemie

  Vliv nanočástic na rostliny

  Bulletin

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (4) 245-344 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 3 (2015)

  Modelové biologické membrány

  Adsorpce peptidů

  Stanovení aktivity proteasomu

  Cena Karla Štulíka

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (3) 165-244 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 2 (2015)

  Odstraňování peptidů a proteinů z vody

  Oxo-hydroxidy železa

  Tepelné kapacity nestechiometrických fází

  Polarizace v magnetických kapalinách

   

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (2) 097-164 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 109 No 1 (2015)

  Cena Karla Preise 2014

  Příběh záměny isomerů ve farmacii

  Řízené uvolňování léčiva

  Ethylrtuť - farmaceutické riziko

  Bulletin 

   

   

  Ročník 109

  CHLSAC 109 (1) 001-096 (2015)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S4 (2014)

  Cena Merck 2014

  5. - 6. února 2014

  Pardubice, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: J. Barek, V. Vyskočil

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S4) s205-s280 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S3 (2014)

  21st Young Investigators' Seminar on Analytical Chemistry (YISAC 2014)

  25. - 28. června 2014

  Pardubice, Česká republika

  Zvláštní konferenční číslo

  Editor: R. Metelka 

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S3) s151-s204 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S2 (2014)

  22nd Conference on Isoprenoids

  Praha, Česká republika

  7. - 10. září 2014

  Sborník příspěvků

  Zvláštní konferenční číslo

  Editoři: R. Řápková, M. Jurášek, P. Drašar

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S2) s089-s150 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No S1 (2014)

  Pokročilé teoretické a experimentální studie polymerních systémů

  Zvláštní tématické číslo

  Editoři: I. Kuřitka, K. Vaculíková 

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (S1) s001-s088 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné), 1803-2389 (CD verze)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 12 (2014)

  Nanočástice deponované do kapalin

  Mikroemulze v restaurování památek

  Geochemie rtuti

  Náhradní sladidla jako polutanty

  Elicitiny

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (12) 1101-1180 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 11 (2014)

  Kokrystalizační techniky

  Stanovení geneticky modifikovaných organismů

  Fotochemie polylaktidu

  Heterotrofní louhování

  Vhodné disperze polymerů v obalech léčiv

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (11) 1017-1100 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 10 (2014)

  Fluorované fosfonáty

  Glykomika v diagnostice chorob

  Extrakce kovů supramolekulárními rozpouštědly

  Samoemulgující systémy a rozpustnost léčiv

  Bulletin

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (10) 925-1016 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 9 (2014)

  Glykany na biočipech

  Konjugáty porfyrinů

  Black carbon

  Polysacharidy 2014

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (9) 829-924 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 8 (2014)

  66. sjezd chemických společností

  7. - 10. září 2014

  Ostrava, Česká republika

  Sborník

  Zvláštní konferenční číslo 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (8) 729-828 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 7 (2014)

  Slepé uličky kvantového atomu

  Vlastnosti kompozitů

  Elektrochemie grafenu

  Fluorescenční analýza brandy

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (7) 637-728 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 6 (2014)

  Toxicita těžkých kovů u rostlin

  Zelená metalurgie

  Modifikace polypropenu plazmatem

  Halofytní rostliny a fytoremediace

   

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (6) 565-636 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

 • Vol 108 No 5 (2014)

  Vůně a chuť sladů

  Diagnostika kandidových infekcí

  Enzymové biopalivové články

  Ceny Metrohm

  Konference Sigma-Aldrich 

   

   

  Ročník 108

  CHLSAC 108 (5) 425-564 (2014)

  ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

  http://www.chemicke-listy.cz

76 - 100 z 319 položek << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>