Vol 112 No 12 (2018)

					Náhled Vol 112 No 12 (2018)

Eliminační voltametrie

Malé nekódující RNA

Molekulový pohled na vodu

Alternativní desulfurace paliv

Porézní nosiče ve farmacii

 

 

Ročník 112

CHLSAC 112 (12) 801-872 (2018)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.12.2018