Vol 116 No 3 (2022)

					Náhled Vol 116 No 3 (2022)

Ženy v české chemii

Sub/superkritická fluidní chromatografie

Vývoj léčiv na bázi thiadiazolů

Hemové senzorové proteiny

Využití 3D lipidových matricí

Multiresponzivní polymerní tracery

 

Ročník 116

CHLSAC 116 (3) 145-200 (2022)

ISSN 1213-7103 (on-line), 0009-2770 (tištěné)

http://www.chemicke-listy.cz

Publikováno: 15.03.2022

Celé číslo