Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně

22.11.2023

Rádi bychom naše autory upozornili na velmi zajímavou knihu z Vydavatelství VŠCHT Praha:

Dibuszová E. a kol.: Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně. VŠCHT Praha, Praha 2021 (ke stažení ve formátu PDF zde).

logo_cc.jpg

Tuto knihu jsme rovněž přidali do Instrukcí pro autory našeho časopisu jako doporučenou literaturu ke kapitole 8.4 Obrázky:

"Pro obrázky vytvořené podle obrázku publikovaného v jiném díle, případně pro obrázky upravené podle obrázků publikovaných je nutné do legendy přidat formulaci – přepracováno podle cit.xy. V případě, že autor/autoři v článku využívají obrázky (ale i tabulky apod.) převzaté z jiných prací, jsou povinni zajistit si svolení původních autorů (případně vydavatele) k jejich otištění.

Doporučená literatura k této problematice: Dibuszová E. a kol.: Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných netextových zdrojů: Jak to dělat správně. VŠCHT Praha, Praha 2021 (ke stažení ve formátu PDF zde)."