Mikroorganismy imobilizované uvnitř anorganických nosičů

Autoři

  • Gabriela Kuncová Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i., Praha
  • Josef Trögl Katedra technických věd, Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

Klíčová slova:

imobilizace, enkapsulace, anorganické polymery, sol-gel, fyziologie mikroorganismů

Abstrakt

The hybrid biocatalysts comprising of living microbial cells encapsulated in inorganic or organic- inorganic matrices can be utilized in synthesis of pharmaceuticals, remediation technologies and biosensor construction. Silica, due to its biocompatibility, is a promising host for the purpose. The topic is reviewed starting from first experiments in 1981 to the current state of the art of encapsulation of living microorganisms in inorganic matrices, focusing on the physiology of encapsulated microorganisms. In the Czech Republic, the research in this field, on the borderline of materials science, inorganic chemistry and microbiology, has been performed since 1994.

Stahování

Publikováno

15.11.2011

Jak citovat

Kuncová, G., & Trögl, J. (2011). Mikroorganismy imobilizované uvnitř anorganických nosičů. Chemické Listy, 105(11), 830–838. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1025

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)