Imunochemická detekce rodu Cronobacter

Autoři

  • Martina Blažková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Barbora Javůrková Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Ladislav Fukal Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

Cronobacter, Enterobacter sakazakii, ELISA, enzymová imunoanalýza, LFIA, imunochromatografie

Abstrakt

Both immunochemical methods, sandwich ELISA and immunochromatographic detection, for detection of genus Cronobacter, have been developed. Rabbit polyclonal antibodies against dead cells of Cronobacter sakazakii Cb03 (ATCC 29544) were used. In tests of bacteria cultures from microbial collection, the ELISA distinguished between all assessed Cronobacter and Enterobacter strains. The immunochromatographic technique provided false negative results for 20 % of Cronobacter strains, and 40 % false positive results for Enterobacter strains.

Stahování

Publikováno

15.03.2011

Jak citovat

Blažková, M., Javůrková, B., Fukal, L., & Rauch, P. (2011). Imunochemická detekce rodu Cronobacter. Chemické Listy, 105(3), 193–198. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/1168

Číslo

Sekce

Články