Cílený transport platinových cytostatik

Autoři

  • J. Svoboda Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • K. Syslová Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • P. Kačer Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha

Klíčová slova:

platinová cytostatika, rakovina, cílený transport, cisplatina, oxaliplatina, lipozomy, nanočástice, micely

Abstrakt

Since their introduction in 1970's platinum complexes represent one of the most significant groups of chemotherapeutics. These drugs represented by Cisplatin and Oxaliplatin complexes exhibit high efficiency against many solid tumors. Serious side effects such as neurotoxicity, nephrotoxicity and gradual initiation cell resistance limit the use of platinum drugs in cancer treatment. Current research aims to mitigate these side effects through the introduction 4th generation platinum cytostatics and through the preparation of advanced dosage forms allowing for target delivery of current cytostatics. In this review, currently developed and clinically tested transport systems, prepared for the target delivery of platinum cytostatics either via active or passive transport, are summarized.

Stahování

Publikováno

15.12.2016

Jak citovat

Svoboda, J., Syslová, K., & Kačer, P. (2016). Cílený transport platinových cytostatik. Chemické Listy, 110(12), 909–916. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/126

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>