Co a jak učit v chemii?

Autoři

  • P. Koloros

Stahování

Publikováno

15.11.2016

Jak citovat

Koloros, P. (2016). Co a jak učit v chemii?. Chemické Listy, 110(11), 753. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/133

Číslo

Sekce

Úvodník

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)