Atmosférická depozice dusíku

Autoři

  • I. Hůnová Český hydrometeorologický ústav, Praha | Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha

Klíčová slova:

amoniak, depozice atmosférická, dusík organický, dusík reaktivní, kyselina dusičná, monitoring, oxidy dusíku, srážky atmosférické

Abstrakt

Nitrogen is an essential plant nutrient. Atmospheric deposition of nitrogen, which has substantially increased in recent decades due to human activities, is harmful to ecosystems, disturbing the nitrogen biogeochemical cycle, and resulting in acidification, eutrophication, and changes in biodiversity. Nitrogen species, both in reduced and oxidized forms contributing to nitrogen deposition and their transformations are described, and nitrogen monitoring activities in the Czech Republic are summarized. Moreover, the major problems to be tackled are highlighted.

Stahování

Publikováno

15.11.2016

Jak citovat

Hůnová, I. (2016). Atmosférická depozice dusíku. Chemické Listy, 110(11), 779–784. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/137

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)