Identifikace přírodních barviv extrahovaných z archeologických textilií pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí

Autoři

  • D. Kohout Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha | Oddělení záchranných výzkumů, Restaurátorské laboratoře, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  • I. Víden Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha
  • J. Chudoba Laboratoř hmotnostní spektrometrie, Centrální laboratoře Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Praha
  • H. Březinová Oddělení záchranných výzkumů, Restaurátorské laboratoře, Archeologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Klíčová slova:

textilní barviva, archeologické textilie, extrakce barviv, hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením, přírodní zdroje barviv

Abstrakt

All the three types of natural dyes under investigation – direct, vat and mordant – were extracted by a solvent mixture containing methanol, dichloromethane, and formic acid in a ratio of 70:25:5. For the identification, high-resolution mass spectrometry (HR-LC-MS) was used. The best results were achieved using negative electrospray ionization. In mediaeval textiles exploration from the New Town of Prague, dyestuffs from madder, woad, crimson coccids, weld, buckthorn, brazilwood, and tannins from oak galls were found. HR-LC-MS analyses confirmed the usage of various combinations of dyestuffs leading to the formation of new types of colours. The most frequent combinations were the fusion of red madder with blue woad, as well as combinations of madder with yellow weld and madder with crimson coccids.

Stahování

Publikováno

15.11.2016

Jak citovat

Kohout, D., Víden, I., Chudoba, J., & Březinová, H. (2016). Identifikace přírodních barviv extrahovaných z archeologických textilií pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Chemické Listy, 110(11), 818–827. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/143

Číslo

Sekce

Články