Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru

Autoři

  • R. Šelešovská Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • B. Kränková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • A. Krejčová Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • L. Janíková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice
  • J. Chýlková Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Pardubice

Klíčová slova:

přenosný fotometrický analyzátor, FIA, spektrofotometricky sledovaná simultánní neutralizační mikrotitrace, dusičnany

Abstrakt

In this work, a method to determine NO3 using portable analyzer Photometer PF-12 (Macherey-Nagel, Germany) for analysis of model solutions, and drinking as well as natural water was tested. The obtained results have been compared with those achieved by flow injection analysis and by spectrophotometrically followed simultaneous neutralizing microtitration.

Stahování

Publikováno

15.06.2016

Jak citovat

Šelešovská, R., Kränková, B., Krejčová, A., Janíková, L., & Chýlková, J. (2016). Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru. Chemické Listy, 110(6), 447–451. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/194

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)