UV-fotochemické generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod

Autoři

  • M. Rybínová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • V. Červený Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • J. Hraníček Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha
  • P. Rychlovský Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemie, Praha

Klíčová slova:

UV-fotochemické generování, těkavé sloučeniny, konstrukce generátoru, reakční mechanismus, účinnost generování, záchyt, interference

Abstrakt

This is a review on UV-photochemical generation of volatile compounds, which can be used as a sample-introduction technique in atomic spectrometric determinations of various species. The technique is promising alternative to the chemical and electrochemical generation due to its simplicity, high sensitivity and relatively green profile. The experimental set-up and working conditions are primarily described. The review deals with the reaction mechanism, summarizes the identified products, and compares the published efficiency of conversion of analytes to volatile compounds. Achieved limits of detection and analytical applications are also demonstrated.

Stahování

Publikováno

15.12.2015

Jak citovat

Rybínová, M., Červený, V., Hraníček, J., & Rychlovský, P. (2015). UV-fotochemické generování těkavých sloučenin pro potřeby atomových spektrometrických metod. Chemické Listy, 109(12), 930–937. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/275

Číslo

Sekce

Články