Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu

Autoři

  • M. Zichová Ústav chemie potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika
  • E. Stratilová Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
  • M. Rosenberg Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technologie, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovensko
  • J. Omelková Ústav chemie potravin a biotechnologií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně, Brno, Česká republika

Klíčová slova:

celulolytické enzymy, imobilizace, polyethylentereftalát, Sorsilen, Eupergit C

Abstrakt

A cellulolytic complex was immobilized on poly-(ethylene terephthalate) (PET) carrier Sorsilen, polyacrylamide carrier Eupergit C and a newly developed carrier from crushed PET bottles. The properties of immobilized enzymes such as pH and temperature optima, thermal stability, storage and operational stability, enzyme kinetics and the mode of action of immobilized enzymes were determined. The results showed that the carrier from crushed PET  bottles and Eupergit C seem to be suitable for immobilization of this enzyme complex since both have relatively good operational, storage and thermal stability, and do not change the mode of action of the enzyme complex. The carrier from waste PET bottles is also inexpensive; so the immobilized preparation could be suitable for industrial use.

Stahování

Publikováno

15.12.2015

Jak citovat

Zichová, M., Stratilová, E., Rosenberg, M., & Omelková, J. (2015). Imobilizace celulolytických enzymů na nosiče z polyethylentereftalátu a polyakrylamidu. Chemické Listy, 109(12), 946–949. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/278

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)