Príprava povrchovo modifikovaných ZnO nanočastíc pre možnosť fluorescenčného biozobrazovania

Autoři

  • M. Šimšíková Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika Košice, Košice, Slovensko
  • M. Antalík Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika Košice, Košice, Slovensko | Oddelenie biofyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovensko

Klíčová slova:

ZnO nanočastice, povrchová modifikácia, kyselina tioglykolová, fluorescenčné zobrazovanie

Abstrakt

ZnO nanoparticles show a big potential as a fluorescent probes in biological fields, such as bioimaging, biolabeling and biodetection because of their unique optical properties. However, their surface modification is necessary for application in biosystems. We prepared 40–50 nm ZnO nanoparticles functionalized with thioglycolic acid (TGA) for applications in biosystems. The capping with the thiol acid was confirmed by zeta potential measurements and FT-IR spectroscopy. UV-vis and photoluminescence spectroscopies confirmed the effect of modification as well.

Stahování

Publikováno

15.07.2014

Jak citovat

Šimšíková, M., & Antalík, M. (2014). Príprava povrchovo modifikovaných ZnO nanočastíc pre možnosť fluorescenčného biozobrazovania. Chemické Listy, 108(7), 673–676. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/2935

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)