Kde ty dvojné vazby v C₆₀ jsou?

Autoři

  • Z. Slanina TARA centrum, Cukubská univerzita, Cukuba, Japonsko

Stahování

Publikováno

15.10.2015

Jak citovat

Slanina, Z. (2015). Kde ty dvojné vazby v C₆₀ jsou?. Chemické Listy, 109(10), 807–808. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/307

Číslo

Sekce

Bulletin