Studium slinných kamenů

Autoři

  • E. Gryčová Centrum nanotechnologií, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • J. Seidlerová Centrum nanotechnologií, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava
  • P. Štrympl Otorinolaryngologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava
  • S. Vallová Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Ostrava

Klíčová slova:

slinné kameny, sialolitiáza, infračervená spektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, prášková rtg. difrakce, diferenční termická analýza

Abstrakt

Forty samples of salivary stones were studied by IR spectroscopy, SEM, DTA and X-ray powder diffraction. A procedure for their analysis was developed. Micro- and nanometric spherical particles were observed on the stone surface, which indicates their gradual growth. The mentioned methods have proved the same hydroxyapatite composition of the studied stones. 63 % of them contained various toxic metals such as Pb, Ti and Zn. The presence of metals on the stone surface proved the negative effect of environmental pollution on human health.

Stahování

Publikováno

15.08.2015

Jak citovat

Gryčová, E., Seidlerová, J., Štrympl, P., & Vallová, S. (2015). Studium slinných kamenů. Chemické Listy, 109(8), 630–634. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/330

Číslo

Sekce

Články