V Mendělejevově tabulce o políčko dál

Autoři

  • P. Holý

Stahování

Publikováno

15.04.2019

Jak citovat

Holý, P. (2019). V Mendělejevově tabulce o políčko dál. Chemické Listy, 113(4), 251–252. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3342

Číslo

Sekce

Bulletin