Využití 3D tisku při přípravě a výrobě léků

Autoři

  • J. Elbl Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • J. Muselík Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno
  • A. Franc Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Brno

Klíčová slova:

3D tisk, léková forma, individualizace terapie, preklinický vývoj

Abstrakt

3D printing is a rapidly growing technology. Besides its general industrial application, it is also applicable in manufacturing of dosage forms. Due to its inherent flexibility, it is predetermined to be used as an advantageous manufacturing tool in the clinical phases of the drug development and in the individualized pharmacotherapy. Properties of drug dosage forms, such as the size of the dose, the type of the release mechanism, the shape and colour, can easily be modified and the final form can be produced quickly in small batches. It is also possible to prepare dosage forms with properties unattainable by classic manufacturing.

Stahování

Publikováno

15.05.2019

Jak citovat

Elbl, J., Muselík, J., & Franc, A. (2019). Využití 3D tisku při přípravě a výrobě léků. Chemické Listy, 113(5), 301–306. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3355

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>