Vliv perzistentních organických polutantů na mitochondriální funkce a vznik metabolického syndromu

Autoři

  • J. Dvořáková Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • M. Kripnerová Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • M. Čedíková Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň | Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • V. Babuška Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • V. Kulda Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • M. Pešta Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň | Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • M. Králíčková Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň | Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň
  • D. Müllerová Ústav hygieny a preventivní medicíny, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze, Plzeň

Klíčová slova:

perzistentní organické polutanty, mitochondrie, diabetes mellitus, obezita, metabolický syndrom

Abstrakt

Persistent organic pollutants are bioaccumulative and toxic to living organisms. Persistent substances may increase oxidative stress and start inflammatory processes, which are the major factors in the pathogenesis of obesity-related diseases. A clear link was found between mitochondrial dysfunction and the type 2 diabetes mellitus. A mutation in mitochondrial DNA β-cells of pancreas leads to the worsening of insulin secretion, cell apoptosis and subsequent reduction of β-cells.

Stahování

Publikováno

15.06.2015

Jak citovat

Dvořáková, J., Kripnerová, M., Čedíková, M., Babuška, V., Kulda, V., Pešta, M., Králíčková, M., & Müllerová, D. (2015). Vliv perzistentních organických polutantů na mitochondriální funkce a vznik metabolického syndromu. Chemické Listy, 109(6), 418–423. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/356

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)