O zázračné moci „kořene jelena marala“ [About the Miraculous Power of the "Maral Roots"]

Autoři

  • M. Jurášek Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha http://orcid.org/0000-0002-5069-9716
  • L. Opletal Katedra farmaceutické botaniky, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova, Hradec Králové http://orcid.org/0000-0002-3874-3729
  • J. Harmatha Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
  • K. Sláma Laboratoř fyziologie hmyzu, Praha
  • P. Drašar Ústav chemie přírodních látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha http://orcid.org/0000-0003-0093-7007

Klíčová slova:

maralí kořen, Lou Lu, parcha saflorovitá, orientální medicína, lidové léčitelství, látky zvyšující proteosyntézu, 20-hydroxyekdyson

Abstrakt

Rhaponticum carthamoides, maral root, is being used, namely in Orient, for centuries. The focus of interest of medicinal chemists has recently been pointed to its chemical components, namely 20-hydroxyecdysone, a herbal drug with very low toxicity. It is registered in the EU to cure, e.g., Duchenne muscular dystrophy. Moreover, being recognised as an adaptogen, it has been in use to cure prediabetes and can be classified as a natural substance, for which intensive research into cancer and leukaemia treatment is running, in some cases together with bufadienolides. Ecdysteroids also have the ability to affect drug resistance in the treatment of tumours. The paper brings the digest of the most interesting information, mainly from the human health research.

Full text English translation is available in the on-line version.

Publikováno

15.11.2021

Jak citovat

Jurášek, M., Opletal, L., Harmatha, J., Sláma, K., & Drašar, P. (2021). O zázračné moci „kořene jelena marala“ [About the Miraculous Power of the "Maral Roots"]. Chemické Listy, 115(11), 595–601. Získáno z http://ww.chemicke-listy.cz/ojs3/index.php/chemicke-listy/article/view/3952

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>